07
september
2016
|
16:46
Europe/Amsterdam

Duurzame pilot met struvietkorrels voor weelderig grasland Schiphol

Vandaag zijn mestkorrels van struviet uitgereden bij de landingsbanen van Schiphol op Schiphol-Rijk en Noord-West. Deze korrels zijn ontwikkeld in een duurzame pilot waarbij een fosfaatverbinding (struviet) uit afvalwater van vliegtuigen is gehaald. : Met deze pilot, die samen met afvalwaterzuiveringspartner Evides Industriewater, de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin en het onderzoeksinstituut KWR is gedaan, draagt Schiphol bij aan het verminderen van de milieu impact. Duurzaamheid is een van de strategische pijlers van de luchthaven.

Leon Bakuwel, strategisch adviseur utilities: “We kunnen niet leven zonder fosfaat. Het is belangrijk voor de groei van planten en daarmee voor de voedselvoorziening, maar de voorraad fosfaat is eindig.

Rosanne Blijleven, habitat management specialist: “De korrels dragen bij aan een gezonde conditie van het gras waardoor onkruid geen kans krijgt. Ook kunnen op deze manier vogels op afstand gehouden worden. De stof terugbrengen in de grond is één van de laatste stappen in het proces van graslandverbetering.“

Totstandkoming struvietkorrels

In de afvalzuivering eten bacteriën zich vol aan stoffen die in het water zitten. Als het water daarna in een bezinktank wordt gedaan, zakken de bacteriën in het water naar de bodem en vormen een laag slib. Boven dit slib is zuiver water dat naar de Ringvaart wordt afgevoerd. Het achtergebleven slib wordt naar een gistingstank verplaatst. Het water dat daarbij vrijkomt is het meest fosfaatrijke water. Dat water wordt naar een reactor gepompt en daar worden de struvietkorrels gevormd.

Toekomstplannen

“Voor de pilot moest de reactor bij de waterzuiveringsinstallatie worden geplaatst. Evides verbouwt binnenkort de waterzuiveringsinstallatie,” zegt Leon. “We zijn nu in de voorbereidende fase en kijken of het winnen van struviet straks een vaste plaats kan krijgen.”