07
september
2020
|
19:00
Europe/Amsterdam

Definitieve gunning laatste percelen beveiligingsdiensten 2020

Op 1 september 2020 heeft Schiphol de resterende vier opdrachten (“percelen”) die zijn uitgezet onder de raamovereenkomst Beveiligingsdiensten definitief gegund. Daarmee zijn alle zeven opdrachten voor de beveiligingsdiensten op Schiphol gegund. De dienstverlening gaat in op 3 december 2020, voor ten minste 4 jaar.

Definitieve gunning voor zeven percelen

In december 2019 heeft Schiphol – na het doorlopen van een Europese aanbesteding – een raamovereenkomst gesloten met zes beveiligingsbedrijven: CTSN, G4S, I-SEC, Securitas, Trigion en Vebego Airport Services. De raamovereenkomst is het resultaat van een intensief aanbestedingstraject, in nauwe samenwerking met de markt en de vakbonden. Onder deze raamovereenkomst met de genoemde beveiligingsbedrijven zijn de afgelopen maanden de zeven percelen voor de beveiligingsdiensten op Schiphol aanbesteed.

COVID-19

Eind juli zijn we overgegaan tot definitieve gunning van drie van de zeven opdrachten (percelen 4, 5 en 7). Voor de overige 4 percelen (1, 2, 3 en 6) is een spoedprocedure gevolgd, omdat de uitvraag (in het bijzonder de prognoses voor 2021, zoals afgeven ten tijde van de publicatie in december 2019), door de uitbraak van COVID-19 achterhaald zijn.

Met welke securitybedrijven gaan we samenwerken?

Op 1 september jl. zijn de resterende percelen gegund. De dienstverlening per 3 december 2020 ziet er daarmee als volgt uit:

  • Perceel 1: controle van passagiers en handbagage. Dit perceel is gegund aan CTSN. CTSN is momenteel verantwoordelijk voor security check bij het filter Schengen / Non- Schengen. CTSN breidt met de gunning van dit perceel de dienstverlening op Amsterdam Airport Schiphol uit. Momenteel zijn I-SEC en G4S leveranciers op (een gedeelte van) dit perceel.
  • Perceel 2: controle van passagier en handbagage. Dit perceel is gegund aan I-SEC. I-SEC is momenteel leverancier op (een gedeelte van) dit perceel.
  • Perceel 3: controle van passagier en handbagage. Dit perceel is gegund aan G4S. G4S is momenteel leverancier op (een gedeelte van) dit perceel.
  • Perceel 4: controle ruimbagage. Dit perceel is eind juli gegund aan zittend leverancier G4S.
  • Perceel 5: surveillance. Dit perceel is eind juli gegund aan Securitas.
  • Perceel 6: controle van personeel, goederen en voertuigen (centrum). Dit perceel is gegund aan I-SEC, huidig leverancier.
  • Perceel 7: controle van personeel, goederen en voertuigen (zuid en oost). Dit perceel is eind juli gegund aan Trigion.

Transitie

Met de definitieve gunning kan de transitie worden gestart, zodat de dienstverlening op 3 december 2020 kan overgaan op de nieuwe leverancier. Schiphol en de beveiligingsbedrijven werken hiertoe nauw samen. Beveiligingspersoneel dat werkzaam is bij een perceel dat, in de nieuwe situatie, aan een ander beveiligingsbedrijf is gegund, krijgt de mogelijkheid om bij dat bedrijf in dienst te komen. Hierover zijn door de beveiligingsbedrijven onderling afspraken gemaakt.