06
augustus
2020
|
16:33
Europe/Amsterdam

Definitieve gunning eerste drie percelen beveiligingsdiensten 2020

Binnen de in december 2019 afgesloten raamovereenkomst voor beveiligingsdiensten heeft Schiphol drie van de zeven opdrachten (‘percelen’) gegund. Leverancier Securitas gaat de surveillance verzorgen. Trigion gaat de controle van personeel, goederen en voertuigen op Schiphol Zuid en -Oost verzorgen en G4S de controle van ruimbagage. De dienstverlening gaat in op 3 december 2020 voor ten minste 4 jaar.

Minicompetitie voor zeven percelen

In december 2019 heeft Schiphol – na het doorlopen van een Europese aanbesteding – een raamovereenkomst gesloten met zes beveiligingsbedrijven: CTSN, G4S, I-SEC, Securitas, Trigion en Vebego Airport Services. Onder deze raamovereenkomst hebben we de afgelopen maanden minicompetities gehouden voor zeven percelen voor de beveiligingsdiensten op Schiphol. Drie percelen zijn nu definitief gegund.

Met welke securitybedrijven gaan we samenwerken?

Eind juli zijn we over gegaan tot definitieve gunning van drie van de zeven opdrachten.

  • Perceel 4: controle ruimbagageDit perceel is gegund aan zittend leverancier G4S. 
  • Perceel 5: surveillanceDit perceel is gegund aan Securitas. In de huidige situatie is surveillance verdeeld in landside en airside surveillance. Momenteel verzorgt SDBV landside surveillance; Securitas verzorgt de airside surveillance. Vanaf 3 december 2020 neemt Securitas de dienstverlening van SDBV over en levert Securitas de totale dienstverlening op het surveillance-perceel. 
  • Perceel 7: controle van personeel, goederen en voertuigen (zuid en oost)Perceel 7 is gegund aan Trigion. Trigion neemt de dienstverlening over van Securitas.

Vervolgstappen

We kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe partijen. Samen met de beveiligingsbedrijven zorgen we ervoor dat de dienstverlening op een soepele manier wordt overgedragen per 3 december 2020. Daarnaast zijn wij nog bezig met de minicompetities voor de vier overige percelen. Dat zijn de opdrachten voor controle van passagiers en handbagage en controle van personeel, goederen en voertuigen op centrum. We verwachten dat we die percelen in september definitief kunnen gunnen en daarna ook met de transitie van deze percelen kunnen starten.