Schiphol,
17
november
2015
|
12:00
Europe/Amsterdam

Aanpak taxiproblematiek Schiphol

Samenvatting

Gemeente Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol zijn in goed overleg gekomen tot een passende aanpak van de overlast van bepaalde vormen van aanbod van taxidiensten. Met de toevoeging van het nieuwe artikel in de algemene plaatselijke verordening en aanvullende handhaving door de luchthaven Schiphol, kunnen de praktijken van de taxironselaars en de daarmee gepaard gaande ordeverstoringen worden tegengegaan.

Sinds enige tijd worden passagiers en andere bezoekers van Schiphol in de aankomsthal en op het terrein daarvoor lastig gevallen door ‘taxironselaars’. Die bieden hen op een vervelende, intimiderende manier taxidiensten aan. De gemeente en Schiphol hebben afgesproken hoe ze dat gaan aanpakken. Door een aanpassing van de APV (de algemene plaatselijke verordening) kan de burgemeester voortaan besluiten om het aanbieden van taxidiensten in bepaalde gebieden en gebouwen te verbieden. De burgemeester bepaalt daarbij dat het aanbieden van taxidiensten alleen kan door chauffeurs in de nabijheid van hun auto. Schiphol zorgt ervoor dat de regels beter gehandhaafd worden.

Nadere uitleg

Er is sinds enige tijd sprake van (ernstige) overlast van bepaalde vormen van aanbod van taxidiensten met name op de luchthaven Schiphol. Gemeente Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol zijn in goed overleg gekomen tot een passende aanpak van de overlast. De toevoeging van artikel 5.14 lid E ‘Het aanbieden van taxidiensten’ biedt de mogelijkheid aan de burgemeester om, in het belang van de openbare orde, de wijze waarop taxidiensten worden aangeboden nader te regelen in bepaalde gebieden in de gemeente. De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar het dan in beginsel verboden wordt om taxidiensten zoals bedoeld in de Wet personenvervoer 2000 aan te bieden, tenzij de chauffeurs in de nabijheid van hun auto blijven. Met de toevoeging van het nieuwe artikel en geïntensiveerde handhaving door de luchthaven Schiphol, kunnen de praktijken van de taxironselaars en de daarmee gepaard gaande ordeverstoringen worden tegengegaan. Het artikel treedt in werking na publicatie van het raadsbesluit in december 2015.