16
juni
2022
|
18:45
Europe/Amsterdam

Schiphol stelt maximum aan aantal reizigers per dag deze zomer

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties laten weten deze zomer een maximum te moeten stellen aan het aantal reizigers dat per dag kan vertrekken vanaf de luchthaven. Het maximum aantal vertrekkende reizigers dat Schiphol kan faciliteren verschilt per dag en loopt op tot 67.500 op de drukste dagen in juli en tot 72.500 in augustus. Zonder ingrijpen zouden er onhanteerbare wachtrijen ontstaan en zouden veel reizigers hun vlucht missen. Dat zorgt voor onveilige situaties voor reizigers en medewerkers.

We nemen deze maatregel met een rotgevoel. Zeker na de impact van corona willen wij en al onze partners niets liever dan alle reizigers met open armen ontvangen. Er is deze zomer veel mogelijk op Schiphol, maar niet alles kan. Deze maatregel zorgt ervoor dat de overgrote groep reizigers veilig en betrouwbaar kan reizen vanaf Schiphol.
 

Dick Benschop, CEO Schiphol

De vraag naar vliegreizen overtreft de meest hoge scenario’s. Op hetzelfde moment is de arbeidsmarkt ongekend krap. Deze spanning is zichtbaar in alle delen van de luchtvaartsector, van de luchthavens tot de luchtvaartmaatschappijen, in Nederland en in andere landen. Schiphol heeft gebruik gemaakt van een hoog scenario in de planning van 2022. In dat scenario is uitgegaan van een stijging van 34,5 miljoen reizigers: van 25,5 miljoen passagiers in 2021 naar 60 miljoen passagiers in 2022. Dat scenario gaat Schiphol bijna waarmaken. Echter, de verwachte vraag voor de komende zomer overtreft dat hoge scenario. In combinatie met de personeelstekorten in de beveiliging kan Schiphol niet alle passagiers een veilige en betrouwbare wijze laten reizen. 

Intensief overleg 
Schiphol heeft de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de luchtvaartmaatschappijen en de onafhankelijke slotcoördinator (ACNL) over de vormgeving van de maatregel. Dat overleg is nu afgerond en Schiphol heeft aan de slotcoördinator doorgegeven wat de capaciteit is in de zomerperiode van 7 juli tot en met 31 juli, met een doorkijk voor de rest van de zomer. Op basis daarvan gaat de slotcoördinator in overleg met alle luchtvaartmaatschappijen om het aantal passagiers te verminderen. Over de periode vanaf 31 juli wordt over twee weken een besluit genomen op basis van de dan geldende verwachting van de luchthavencapaciteit voor de periode na 31 juli. Alle inspanningen zijn erop gericht om tot een vergroting van de capaciteit te komen. 

De gevolgen van de maatregel wisselen per dag. In de vooruitzichten voor deze weken in juli zijn er gemiddeld 13.500 stoelen te veel beschikbaar ten opzichte van de capaciteit van de beveiliging. Dit betekent niet dat even zoveel reizigers door de genomen maatregel gedupeerd worden. Voor een deel van de stoelen die in de planning staan zijn nog geen tickets verkocht. Alle partijen zullen zich maximaal inspannen om de gevolgen voor reizigers zo beperkt mogelijk te houden door, waar mogelijk, passagiers om te boeken en vluchten te verplaatsen naar andere luchthavens. Er zullen vluchten worden geannuleerd, om reden van deze begrenzing of om andere redenen. 

Schiphol en de beveiligingsbedrijven werken met man en macht om personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken en op te leiden. Het sociaal akkoord dat Schiphol en de bonden sloten, met onder meer een zomertoeslag, ondersteunt dit. Ook werkt Schiphol hard aan het verbeteren van de doorstroming van de passagiers in de terminal. Het onderhoud aan de Aalsmeerbaan zal voor het begin van de zomerpiek zijn afgerond. Luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties en Schiphol blijven continu met elkaar in overleg om de zomer in goede banen te leiden.